Dräneringsdike

Med hjälp av Johan ”Grävis” fina grävmaskin och andra vänners styrka och slit styrde vi upp ett dräneringsdike. Nu leds vattnat via röret bort, förbi huset istället för att rinna genom grunden.

Share