Someone’s got to do it

And it was Stefan who did it. Rensade brunnen från skit alltså. Vilket bland annat inbegrep resterna av en död orm.

Share