Kollektiv satsning

Lag 1 i Gibbenäs hage är verkligen friluftsintresserade. De har bestämt sig för att denna sommar satsa på havskajak och diskuterar som bäst om Prijon är märket för dem. Lag 2 håller sig ännu litet i bakgrunden.

Share