Groda som groda?

Huruvida grodan som bor vid sessornas damm är av kunglig börd är ännu inte utforskat. Åtminstone har ingen av sessorna öppet erkänt en aktivitet i den riktningen. En undersökning som däremot ägt rum, men utan full framgång, är att bestämma vad grodan är för sort – jag ser två alternativ: åkergroda eller vanlig groda. Åkergrodan lär ska ha en spetsigare nos än den vanliga. Jaha, men om det inte finns någon annan grodnos vid dammen att jämföra med, hur gör man då? Här sitter den på sin bästa stenhäll.
Vad gissar du?

 

Share