Besiktning

Huset är ruttet, huset är ruttet.

Det var nervöst att genomgå  besiktning och när protokollet kom var det nedslående. Vi var glada att vi på mäklarens inrådan genomfört besiktningen innan vi skrev på några papper. Husets grund var fuktskadat och ruttet. Haga ligger i en slänt och regnvatten färdas genom grunden ner mot havet. Detta var ett okänt fel som inte delgetts i försäljningen. Vi ville ha Haga trots allt så via mäklaren förhandlade vi om priset. Vi hittade en lösning och Haga blev vårt!

Share